Aanscherping beleid coronavirus


Aanscherping beleid coronavirus per 23 maart 2020

Maandag 23 maart heeft de overheid nieuwe, verdergaande maatregelen bekend gemaakt die moeten helpen om de verspreiding van het Corona virus (COVID-19 virus) af te remmen.

Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor de voedselbanken. Ze gaan per direct in en zullen gelden tot 1 juni 2020.

De overheid roept op om zo veel mogelijk thuis te blijven. Er is weliswaar geen verbod om naar buiten te gaan, maar wel het dringende verzoek om dit te beperken tot woon- werk verkeer (voor zover thuis werken geen optie is), noodzakelijke boodschappen doen of even een frisse neus te halen. Hierbij dient steeds een afstand van tenminste 1,5 meter tot andere personen te worden gehouden. Groepsvorming van 3 of meer personen is niet toegestaan.
Voor winkels worden maatregelen van kracht om ervoor te zorgen dat ook in winkels deze onderlinge afstand kan worden gerealiseerd. Hiertoe hoort o.m. een deurbeleid. Verder mag er maar 1 persoon per gezin naar binnen. Op het niet naleven van de maatregelen kunnen boetes worden gegeven. 
Burgemeesters krijgen de bevoegdheid om locaties te sluiten.

Hoe vertaalt zich dit naar de voedselbanken?

Uitgifte bij de voedselbank:

 • Alle andere eerder afgekondigde hygiëne-, continuïteit- en andere voorzorgsmaatregelen van voor 23-03 blijven onverminderd van kracht.
 • Ga na of extra vrijwilligers moeten worden opgeroepen om de uitgifte in goede banen te leiden. Anderzijds: stuur overtollige vrijwilligers naar huis.
 • Alle maatregelen, die door de behuizing en werkwijze kunnen verschillen van VB tot VB, zijn er op gericht de contacten tussen vrijwilligers en klanten zoveel mogelijk te reduceren in tijd (zo kort mogelijk) en ruimte (minimaal 1,5 meter).
 • Bij voedselbanken die met kratjes werken, worden de kratjes zo veel mogelijk van tevoren gevuld. De klant moet de hele inhoud accepteren en mag geen producten teruggeven.
 • Voedselbanken die met een winkelformule werken volgen zo veel mogelijk de werkwijze en maatregelen die ook bij reguliere supermarkten worden gehanteerd. Of er wordt tijdelijk teruggegaan naar gereedgemaakte kratjes.
 • Als het gereed maken van de kratten meer tijd kost vanwege het onderling afstand houden, dan kan het nodig zijn om dit de spreiden over meerdere dagen. Bij meerdere uitgiftepunten kan dit betekenen dat de uitgifte op een andere dag zal plaatsvinden (is waarschijnlijk geen probleem want iedereen is toch thuis).
 • Per klant komt maximaal 1 persoon naar de voedselbank. Andere gezinsleden blijven thuis.  Zieke mensen blijven thuis, hoestende mensen worden direct weggestuurd. Ook klanten die zich niet aan de richtlijnen en aanwijzingen van onze vrijwilligers houden kunnen worden weggestuurd.
 • Zorg er voor dat de klanten in kleine groepen moeten komen, binnen een aangegeven tijdslot met de bedoeling ze – zo veel mogelijk geleidelijk – een voor een binnen te laten komen. De klanten moeten buiten wachten en mogen pas naar binnen na toestemming van een medewerker van de voedselbank. De klanten moeten zowel buiten als binnen tenminste 1,5 meter afstand houden tot andere personen.
 • Er wordt aan de wachtenden geen koffie of thee verstrekt.
 • Zorg er bij het uitdelen voor dat in- en uitgaande personen niet te dicht bij elkaar komen (minimaal 1,5 meter afstand). Dus via voordeur naar binnen en via achterdeur eruit. Of helemaal niet naar binnen en de kratten buiten overhandigen. Een en ander uiteraard afhankelijk van de specifieke mogelijkheden ter plaatse. Zorg dat de klanten niet heen en weer moeten lopen (bijvoorbeeld vanwege een te grote hoeveelheid producten). Lege kratjes niet door de klanten terugbrengen, maar aan het einde van route verzamelen. Probeer het zo in te richten dat een klant zo kort mogelijk aanwezig is en zo snel mogelijk weer is vertrokken.
 • Klanten dienen na ontvangst van de producten zo snel mogelijk te vertrekken en niet gaan praten met andere personen.
 • Vraag aan de gemeente, indien dat nodig lijkt, of er tijdens de uitgifte een agent aanwezig kan zijn om handhavend te kunnen optreden.


Bezorging aan huis

 • Ga na of bepaalde klanten hun pakket thuisbezorgd kunnen krijgen (o.m. vanwege ziekte). Op diverse plaatsen zijn daar initiatieven voor op gang gekomen waarbij de pakketten worden bezorgd door anderen dan onze eigen vrijwilligers. Daar waar dit goed loopt kan worden bezien of deze service kan worden uitgebreid naar meer klanten, zodat de drukte bij de Voedselbank tijdens de uitgifte minder wordt.
 • Gebruik indien mogelijk stevige papieren zakken. Die kunnen in de kratjes worden gezet of zelfs zonder kratten worden afgeleverd.
 • Ga niet naar binnen. De kratten worden bij de deur uitgepakt resp. de zak bij de deur achtergelaten.


Algemene aandachtspunten:

 • Als iemand in het gezin van de vrijwilliger koorts heeft, dan blijft de vrijwilliger thuis. (Dat geldt sowieso voor alle burgers sinds 23-03).
  DC’s en Voedselbanken moeten zorgen voor een actuele lijst met contactgegevens (emailadressen en telefoonnummers) van leveranciers en aangesloten Voedselbanken. Dit geldt voor de eerste contactpersoon en voor de plaatsvervanger. Als een van hen uitvalt, probeer dan een volgend contactpersoon te benoemen.
 • Voedselbanken en DC’s moeten ervoor zorgen dat de eigen medewerk(st)ers via e- mail bereikbaar blijven en dat berichten van VBN ontvangen en gelezen worden.
 • Houd geen onnodige voorraden aan. Beter nu uitdelen dan later misschien moeten vernietigen.(Alleen sommige zeer lang houdbare producten volgens infoblad 76 kunnen desgewenst op voorraad worden gehouden).
 • Kijk op Voedingsbodem voor tips en suggesties van vele collega’s in de groep “Corona”.


Voedselbanken vallen binnen de definitie van cruciale beroepsgroepen
Van het Ministerie van Justitie en Veiligheid hebben wij 27 maart de bevestiging gekregen dat voedselbanken onderdeel zijn van de levensmiddelensector in het kader van de Cruciale beroepsgroepen voor corona. Ook in het geval van een complete lock-down kunnen wij onze werkzaamheden voortzetten.

IMG_3129

Misschien ook interessant

Sociale media

Share on facebook
Share on email