Corona nieuws

Update coronavirus (COVID-19)

13 maart 2020

Naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen van de overheid op 12 maart willen wij hun adviezen opvolgen en alleen doen wat noodzakelijk is. We hanteren het volgende:

Algemeen:

 • Alle vrijwilligers en/of klanten die koorts, kortademig zijn, hoesten en/of luchtwegklachten hebben, worden verzocht om niet naar de voedselbank te komen.
 • Alle vrijwilligers en/of klanten die in contact zijn geweest met door het coronavirus besmette personen, worden verzocht om niet naar de voedselbank te komen.
 • Klanten die niet kunnen komen vanwege bovenstaande, vragen wij om iemand anders te vragen het pakket op te halen. Lukt dit niet, neem dan contact op met ons via 06-15274567.

Uitdeel voedsel

De uitdeel van voedsel zal zonder koffie zijn en zal via een vast tijdschema verlopen over een langer tijdsbestek (9.30-12.15 uur). De klanten worden in groepen opgedeeld en ontvangen hier apart bericht over.

Inloopspreekuur budgetcoach

Tot nader order is er geen inloopspreekuur bij de budgetcoach. Onze budgetcoach is uiteraard wel telefonisch bereikbaar (06-15274567) voor aanvraag van een pakket dan wel afzegging. Her-intakes worden tot nader order opgeschort.

Kleding

De kledingafdeling is tot nader order gesloten.

10-jarig jubileum

Het 10-jarig jubileum wordt verplaatst tot na de zomervakantie.

Andere voorzorgen

(Advies RIVM)

 • Afstand tussen twee personen ten minste één meter.
 • Niezen en hoesten in de binnenkant van de elleboog.
 • Maak gebruik van papieren zakdoekjes (één keer gebruiken!)
 • Geen handcontact.
 • Was regelmatig je handen met zeep of met desinfecterende handgel.

Wat is het coronavirus?

 • Het nieuwe coronavirus ( COVID-19) wordt overgedragen door hoesten en niezen. Via kleine druppels komt het virus zo in de lucht .
 • De incubatie tijd is tussen 7 en 14 dagen
 • Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven.
 • De symptomen zijn koorts, met daarbij luchtwegenklachten
  zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking.
 • Iemand kan gemiddeld twee à drie anderen besmetten.
  Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen.

17 % van de bekende patiënten hebben ernstige klachten. Dit zijn vooral oudere mensen en mensen die al verzwakt zijn door andere ziekten. Er is geen specifieke behandeling tegen het nieuwe coronavirus.

IMG_3129

Misschien ook interessant

Sociale media

Share on facebook
Share on email