Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Sportclubs en bonden in april inzamelpunt voor voedselbank.

Actie voor voedselbank ook warm welkom in de sport

Een aantal landelijke sportbonden en hun aangesloten verenigingen komen in april in actie voor donaties aan de voedselbank. Naast het inzamelen van boodschappen wordt de sportclubs ook gevraagd de mensen die gebruik maken van de voedselbank een uitnodiging mee te geven om te sporten.

De voedselbanken in Nederland hebben het in april vaak moeilijk om voldoende boodschappen beschikbaar te hebben.  In december wordt er rondom de feestdagen heel veel ingezameld, maar die voorraad raakt in april op. Verschillende sportbonden hebben daarom  hun verenigingen opgeroepen om in deze maand boodschappen in te zamelen voor de lokale voedselbank. De deelnemende vereniging bepaalt zelf op welke manier en hoe lang er in de maand april houdbaar en gezond voedsel wordt ingezameld. Daarnaast wordt de verenigingen ook gevraagd de mensen die gebruik maken van de voedselbank een uitnodiging mee te geven om te komen sporten. De bonden verwachten dat er op z’n minst op 40 locaties inzamelpunten komen.

 

Bewegen en (gezonde) voeding zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het zorgt ervoor dat je je goed voelt en dat verdient iedereen. Huishoudens die gebruik maken van de voedselbank zijn vaak nog niet aangesloten bij een vereniging. Niet onlogisch: waar veel stress is over het dagelijks bestaan en over de sterke prijsstijgingen, blijft weinig ruimte over voor andere dingen. Ook is er vaak nog geen routine om te sporten of bewegen. Soms zijn mensen bang om extra kosten te maken. Om deze gezinnen te laten merken dat ze welkom zijn om te sporten wordt er aan de deelnemende verenigingen gevraagd om bij de gevulde kratten een uitnodiging te doen voor het kosteloos volgen van een of meerdere sportlessen of trainingen.

 

Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF: “We hebben in ons land een prachtig sportaanbod, via clubs en verenigingen, en natuurlijk ook via andere sportaanbieders. Met de hele sector spannen we ons in om méér mensen aan het sporten te krijgen, vooral in de huishoudens waar dat nog niet vanzelfsprekend is. Daarom is het zo belangrijk dat mensen zich welkom voelen en geholpen kunnen worden met allerlei voorzieningen om zonder extra kosten mee te doen. Sport is geen wondermiddel, maar het helpt wel om je zorgen even te vergeten en je fitter en vrolijker te voelen.“ 

 

De bonden die al deelnemen aan de actie zijn: Nederlandse Volleybalbond (Nevobo), Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV), Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV), Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). 

 

Voor NOC*NSF en de aangesloten bonden geldt dat zij iedereen sporten en sportief bewegen gunnen, juist omdat dat bijdraagt aan fysieke en mentale gezondheid, plezier en het gevoel positief mee te doen. Uit de sportdeelname-onderzoeken van Kantar Public in opdracht van NOC*NSF blijkt steeds weer dat sportdeelname achterblijft bij huishoudens met een laag inkomen. In diezelfde lijn kwam recent naar voren dat in wijken met een lage sociaal-economische status de beweegarmoede toeneemt in vergelijking met andere bevolkingsgroepen (Mulier Instituut, december 2022