Zoeken
Sluit dit zoekvak.

ANBI

ANBI

Per 1 januari 2014 heeft de Belastingdienst nieuwe regels vastgesteld voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Deze instellingen moeten een aantal gegevens op hun website publiceren. Op onze website staan deze gegevens her en der reeds vermeld.  Voor uw gemak hebben wij ze hier nog eens opgesomd.

Naam instelling: Stichting “Voedselbank Langedijk”

Adres:
Broeker Werf 3
1721PC Broek op Langedijk

KVK nummer: 37.16.3136

RSIN/Fiscaalnummer: 822249996 

Contact gegevens:

Voorzitter – Gerrit Struik
voorzitter@voedselbanklangedijk.nl
Tel: 06-39473598

Penningmeester – Rene Hoedjes
penningmeester@voedselbanklangedijk.nl

Budgetcoach/Intaker – Carla Danenberg
carla@voedselbanklangedijk.nl
of 
Piet Haring
piet@voedselbanklangedijk.nl
Tel: 06-15274567

Logistiek – Alexander Smit
logistiek@voedselbanklangedijk.nl
Tel: 06-41839588

Secretariaat / Kledingafdeling – Natascha Kramer
secretariaat@voedselbanklangedijk.nl
Tel: 06-81620419

Algemeen email adres
info@voedselbanklangedijk.nl

Onze missie

Wij verstrekken verkregen voedsel aan de financieel minst draagkrachtige mensen, voornamelijk in Dijk en Waard. Wij werken hierbij uitsluitend met vrijwilligers.

Onze visie

In Nederland leven veel mensen onder de armoedegrens, zo ook in Dijk en Waard en omgeving. Voedselbank Langedijk, voorheen Stichting Er is Geloof, Hoop en Liefde, helpt de minst draagkrachtigen door hen, tijdelijk, wekelijks te voorzien van een voedselpakket. Om onze voedselpakketten voldoende gevuld te krijgen werken wij samen met bedrijven, instellingen en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat deze financiële armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten werken we samen met een budgetcoach. Die begeleidt de cliënten naar een stabielere financiële situatie. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

De kernwaarden

We werken uitsluitend met vrijwilligers.

We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt en kopen bij waar nodig.

We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel waarbij wij uit gaan van de ‘schijf van vijf’.

We verstrekken het voedsel gratis.

We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk, waarbij goed gekeken wordt naar de gezinssamenstelling.

We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’).

We zijn transparant in onze verantwoording.

De hoofddoelstellingen

Het bieden van directe voedselhulp aan de financieel minst draagkrachtige mensen.

Het voorkomen van verspilling van goed voedsel.

Bestuurssamenstelling: klik hier

Beloningsbeleid: Alle bestuursleden werken gratis voor Voedselbank Langedijk. Zij ontvangen onkosten- en reisvergoedingen binnen de richtlijnen van de fiscus.

Financieel Jaarverslag 2022: klik hier
Financieel Jaarverslag 2021: klik hier
Financieel Jaarverslag 2020: klik hier
Financieel Jaarverslag 2019: klik hier
Financieel Jaarverslag 2018: klik hier
Financieel Jaarverslag 2017: klik hier
Financieel Jaarverslag 2016: klik hier
Financieel Jaarverslag 2015: klik hier
Financieel Jaarverslag 2014: klik hier

Laatste Nieuws

wintercollectief

Wintercollectief groeit: tien voedselproducenten doneren extra producten aan voedselbanken