Visie en beleid

Missie en Visie

Onze missie

Wij verstrekken verkregen voedsel aan de financieel minst draagkrachtige mensen, voornamelijk  in Langedijk. Wij werken hierbij uitsluitend met vrijwilligers.

Onze visie

In Nederland leven veel mensen onder de armoedegrens, zo ook in Langedijk en omgeving. Voedselhulp Langedijk helpt de minst draagkrachtigen door hen, tijdelijk, wekelijks te voorzien van een voedselpakket. Om onze voedselpakketten voldoende gevuld te krijgen werken wij samen met bedrijven, instellingen en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat deze financiële armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten werken we samen met een budgetcoach. Die begeleidt de cliënten naar een stabielere financiële situatie. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

De kernwaarden

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers.
  • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt en kopen bij waar nodig.
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel waarbij wij uit gaan van de ‘schijf van vijf’.
  • We verstrekken het voedsel gratis.
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk, waarbij goed gekeken wordt naar de gezinssamenstelling.
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’).
  • We zijn transparant in onze verantwoording.

De hoofddoelstellingen

  • Het bieden van directe voedselhulp aan de financieel minst draagkrachtige mensen.
  • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel.

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden werken gratis voor Voedselhulp Langedijk. Zij ontvangen onkosten- en reisvergoedingen binnen de richtlijnen van de fiscus.

Bestuurssamenstelling: klik hier
Financiële verantwoording: klik hier
Jaarverslag 2019: klik hier

Laatste Nieuws